DISCLAIMER

 

nl NEDERLANDS

De inhoud van deze web site is zo actueel, juist en volledig mogelijk opgesteld. We kunnen echter niet garanderen dat er geen fouten in voorkomen op het moment dat de gebruiker er kennis van neemt, noch dat de informatie daarna nog steeds geldig zal zijn. De inhoud van deze web site heeft als doel algemene informatie over ons bedrijf te geven voor geĂ¯nteresseerden of gebruikers. De informatie is echter niet bedoeld om zonder professioneel advies te worden gebruikt. Energy 4 Business, zijnde een handelsmerk van Covision Management Consulting BV, wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor verkeerd gebruik dan wel verkeerde interpretatie van de informatie door gebruikers. Indien gebruikers zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maken, doen zij dat voor eigen rekening en risico.

 

en ENGLISH

The content of this site has been prepared to be as actual and correct as possible. However, we cannot guarantee that it is completely free of errors at the moment the user will receive it, neither that the information will still be valid after that time. The information contained in this site is intended to provide general information on matters that users may find to be of interest, but it should not be used without professional advice. Energy 4 Business, being a trade mark of Covision Management Consulting BV, disclaims any responsibility for positions taken by users in their individual cases or for any misunderstanding on their part.